Ứng Dụng.

1 Đá tự nhiên : đá phiến, đá xanh châu Á, đá xanh Úc và đá granit

2 Đá cát tự nhiên thấm

3 Đá tự nhiên màu sáng : đá travertine và đá vôi

4 Bê tông: máy lát nền ướt và máy lát nền ép

" />